Home
Marketing
Agro & Food ketens
Contact
 
Verduurzaming
De markt van duurzame producten is volop in beweging en groeit hard. Vind je het lastig hierin de juiste weg te vinden voor jouw bedrijf en producten? Is het moeilijk om goed in te spelen op de actuele consumentenmotieven? Buro AZ is ervaren in de marketing van duur­zame pro­ducten en intro­ducties van nieuwe ver­duurzaamde producten in de retail.

Thema's en kansen
Wordt je ook geraakt door de thema's die maat­schap­pelijke organi­saties aan­snijden? Als on­afhan­kelijk extern specialist kan ik je helpen om juist in te spelen op de kansen die de ver­ande­rende omgeving biedt.
Ik bied
In mijn werk als zelfstandig adviseur ben ik vaak project- en procesmanager. Ik heb ervaring met multidisciplinair samengestelde projectteams, met leden die een ver­schil­lend belang hebben. Mijn ambitie en plezier is om bruggen te bouwen en samenwerking te realiseren.

Behoefte aan advies, een second opinion, projectleiding of tijdelijk management? Neem contact op voor een vrij­blij­vend gesprek.

Lees meer op mijn profiel op LinkedIn of op Twitter.

Buro AZ was als adviseur of projectleider betrokken bij vele duurzaamheidsprojecten. Onder andere bij: Greenpeace, Stichting Milieukeur, Stichting Natuur en Milieu, Ministerie van EZ, Nature & More.
Advies Coaching on the job Second opinion Projectmanagement Procesbegeleiding Tijdelijk management
LinkedIn Twitter